Cluster Regional TIC

Asociația „Clusterul Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România” a fost înființată în data de 1 iulie 2011, la inițiativa unui număr de 26 de membri fondatori, organizații publice și private care acționează în sectorul TIC regional, și anume: consilii județene și primării, universități, întreprinderi de diferite dimensiuni, românești și multinaționale, structuri de suport pentru afaceri.

Viziunea Clusterului Regional TIC constă în promovarea şi susţinerea întreprinderilor regionale TIC drept actori pe piaţa globală, generatori de produse proprii, sub un brand regional puternic.

Viziune este susținută prin intermediul următoarelor obiective specifice ale clusterului:

· Evoluţia modelului de business în sectorul TIC regional dinspre comerţ şi servicii către consultanţă şi produse proprii
· Consolidarea sectorului TIC regional prin crearea unor centre de cercetare-dezvoltare şi creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare
· Integrarea ofertei de educaţie cu nevoile mediului de afaceri în sectorul TIC regional
· Menţinerea resursei umane TIC în Regiunea Vest
· Crearea unui context regional favorabil afacerilor TIC şi prioritizarea investiţiilor publice în sector, precum şi atragerea de noi resurse şi investiţii.

Inițiativa Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest este un rezultat al Strategiei de Inovare Regională 2009-2013 și face parte din activităţile şi proiectele prin care ADR Vest sprijină sectoarelor strategice ale Regiunii Vest.

Clusterul Regional TIC - structură de tip four clover

Autorități și Instituții

Autorități Publice Locale

· Judeţul Arad
· Judeţul Caraş-Severin
· Judeţul Timiş
· Municipiul Arad
· Municipiul Timişoara
· Municipiul Deva

Organizații suport

· Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
· Asociaţia Tehimpuls
· Modatim Business Facility

Mediul Academic și de Cercetare

· Universitatea Politehnica din Timişoara
· Universitatea de Vest din Timişoara
· Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
· Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
· Institutul E-Austria Timişoara

Companii

Companii
Telecom

· Alcatel Lucent
· Kathrein

Companii
Producție IT

· SSI Schaefer
· Flextronics

Software, Hardware & Consultanță

· ACI Worldwide, Lasting System, HTSS
· VoxFilemakersSolutions, Genisoft, ETA 2U
· IntuitiveSoftware, Oce Software, Digital Geek
· Haufe Lexware, UnifiedPost, IBM România

Prin membrii săi, reprezentând toate cele patru categorii de factori relevanţi pentru sectorul de referinţă, Clusterul Regional TIC beneficiază de competenţele necesare pentru consolidarea instituţională –investiţii publice, formarea forţei de muncă inalt calificată, cercetare-dezvoltare, infrastructură instituţională pentru acţiuni de suport şi, nu în ultimul rând, competenţe tehnologice şi de afaceri, în continuă diversificare, ale companiilor - multinaţionale cu tradiţie, companii mijlocii cu evoluţie crescândă, dar şi companii noi, de dimensiuni mici, cu tendinţe de specializare pe noi nişe bazate pe tehnologii de ultimă generaţie.

Cu o cifră de afaceri cumulată de 1,5 miliarde lei, în 2011, firmele din Clusterul TIC reprezintă peste 75 % din cifra de afaceri cumulată a sectorul TIC din Regiunii Vest.

Istoric

Ideea formalizării unei structuri de cooperare în sectorul TIC regional s-a conturat în cadrul unui proces amplu de consultări cu actori din sectorul TIC iniţiate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în perioada 2007 – 2010. Aceast demers a avut drept scop creearea cadrului pentru dezvoltarea sectoarelor economice strategice din Regiunea Vest, obiectiv al Strategiei Regional de Inovare 2005 – 2008 şi respectiv 2009 – 2013. elaborate şi implementate de ADR Vest. Caracterul strategic al sectorului TIC este relevat de dinamica pozitivă, aportul la economia regiunii, oportunităţile de inovare. specializare şi creştere a competitivităţii în alte sectoare economice şi sociale.

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_78f5_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `Aw62huL5_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_78f5_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `Aw62huL5_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_78f5_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT DISTINCT Aw62huL5_posts.* FROM Aw62huL5_posts LEFT JOIN Aw62huL5_term_relationships ON (Aw62huL5_posts.ID = Aw62huL5_term_relationships.object_id) INNER JOIN Aw62huL5_postmeta ON ( Aw62huL5_posts.ID = Aw62huL5_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( Aw62huL5_term_relationships.term_taxonomy_id IN (46) ) AND ( Aw62huL5_postmeta.meta_key = 'announcement_date' ) AND Aw62huL5_posts.post_type = 'te_announcements' AND (Aw62huL5_posts.post_status = 'publish') GROUP BY Aw62huL5_posts.ID ORDER BY Aw62huL5_postmeta.meta_value+0 DESC

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_78f5_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `Aw62huL5_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_78f5_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `Aw62huL5_options`

No announcements found

O viziune pentru consolidarea sectorului TIC

Dezideratul asocierii pentru o abordare integrată asupra dezvoltării sectorului TIC regional pe plan european şi internaţional rezidă, pe de o parte, în recunoaşterea cooperării ca factor dinamizator pentru amplificarea ritmului de creştere şi adaptarea rapidă la schimbările şi tendinţele din domeniu, iar pe de altă parte, în interesul comun pentru noi investiţii, competenţe şi resurse care să genereze proudse, servicii şi soluţii inovatoare pentru creşterea economiei regionale în ansamblu şi astfel a calităţii vieţii. Conjugarea elementelor agregate în cadrul consultărilor a fundamentat importanţa unei schimbări de paradigmă pentru actorii din sectorul TIC regional.

Demersurile de coagulare a unei viziuni comune s-au concretizat în cadrul întâlnirii dn 24 noiembrie 2010 care a reunit organizaţii reprezentative pentru sectorul TIC regional (autorităţi publice locale, mediul academic, mediul de afaceri, organizaţii de sprijinire a afacerilor) în vederea dezbaterii oportunităţii de a crea o structură de tip cluster în domeniul TIC în Regiunea Vest.

Interesul pentru asociere, pentru implicare în dezvoltarea de proiecte comune şi disponibilitatea investirii de resurse şi competenţe au marcat aceast eveniment ca prima întâlnire de constituire a Clusterului Regional TIC.

Clusterului Regional TIC a luat fiinţă în 21 aprilie 2011 în cadrul şedinţei de constituire când 26 de membri fondatori au semnat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, şi-au ales structurile de conducere şi onorifice şi au votat membri Consiliului Director şi ai Consiliului Onorific.

Management

Consiliul Director

Preşedinte – Sorin Maxim, Director General ADR Vest
Secretar – Ovidiu Şandor, Director General Modatim Business Facility

Coordonatori Comisii de Specialitate:

Administraţie – Adrian Ţolea, Consiliul Judeţean Arad
Educaţie – instruire – Dana Petcu, Institutul E-Austria
Cercetare-dezvoltare-inovare – Delia Golcea, OCE Software
Dezvoltare afaceri TIC şi start-up – Horaţiu Moldovan, Lasting System
Internaţionalizare – Sabin Totorean, Alcatel Lucent

Consiliul Onorific

Preşedinte Onorific – Varujan Pambuccian, membru în Comisia de IT a Camerei Deputaţilor, Profesor Politehnica Bucureşti
Dan Bedros – fost Preşedinte şi Director General Alcatel România, fost Vice-Preşedinte la Alcatel-Lucent, Preşedinte al Consiliului Strategic al Thales România
Virgil Marton – fost Coordonator de unitate strategică a HP, fost Responsabil telecomunicaţii pentru Europa al Lucent
Radu Georgescu – Preşedinte al Axigen/GECAD Technologies, Avangate, GECAD NET şi Director al GECAD ePayment
Silviu Hotăran – fost Director General al Microsoft România, fost Director al Microsoft Europa de Est şi fost Director General la CIEL România
Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest
Primarul Municipiului Timişoara

Strategia

În baza analizelor întreprinse, în primul semestru al anului 2012, Asociaţia Cluster Regional TIC a elaborat Strategia de Dezvoltare a Asociaţiei Cluster Regional TIC 2012 - 2020, având drept obiectiv general operaţionalizarea unui Pol de competitivitate în domeniul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor care va mobiliza şi capitaliza capacităţile productive existente în vederea generării de proiecte şi produse inovative prin care potenţialul TIC va fi utilizat în sporirea productivităţii întreprinderilor şi consolidarea sectorului productiv, precum şi în îmbunătăţirea proceselor din sectorul public.

Obiective specifice

Obiectiv nr. 1

Îmbunătăţirea capacităţii de inovare în cadrul industriei TIC din Regiunea Vest prin crearea unei infrastructuri tehnologice şi instituţionale competitive:
· Centrul Regional de Expertiză, Guvernanţă şi Suport TIC,
· Şcoala de Afaceri TIC.

Obiectiv nr. 2

Generarea de produse şi aplicaţii proprii inovative competitive pe pieţele internaţionale şi care vor contribui la îmbunătăţirea productivităţii în alte sectoare.

Obiectiv nr. 3

Creşterea vizibilităţii Polului TIC regional şi susţinerea unei poziţionării strategice pe plan internaţional.