Logo Uniunea Europeana
Logo Guvernul Romaniei
Logo EDIH

Zile Rămase:

  • 00

Zile rămase 

următorul apel:

  • 00

Hub-ul European de Inovare Digitală (EDIH) reprezintă un instrument de transformare digitală conceput la nivel european de către Comisia Europeană pentru a sprijini cât mai eficient tranziția digitală a economiilor și societăților europene.


EDIH-urile reprezintă ecosisteme de firme, asociații și alte organizații, care au ca obiectiv să ofere servicii de digitalizare pentru IMM-uri, Autorități Publice Locale (APL) și pentru alte instituții care doresc să se transforme digital dar întâmpină diferite dificultăți sau probleme în acest proces, de la lipsa de finanțare până la lipsa de know-how. La nivel European există 228 de Consorții EDIH care sunt susținute financiar prin programul Europa Digitală.


Consorțiul DIGIVEST format din Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, Asociația Clusterul Regional Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor și Asociația Tehimpuls este o inițiativă EDIH pentru Regiunea Vest care își propune aducerea pe piață a unor servicii soft de facilitare a adopției digitalizării de către IMM-urile din sectoarele de specializare inteligentă și APL-uri.

Obiectivul DIGIVEST este de a crește gradul de inovare la nivelul Regiunii Vest prin transformarea digitală a companiilor și APL-urilor cu ajutorul instrumentelor și competențelor digitale și deschiderea accesului la lanțuri valorice și rețele de sprijin internaționale cu obiectivul de a exploata ultimele tendințe tehnologice.


În acest scop, DIGIVEST furnizează un mix de servicii de suport pentru inovare:

  • acces la ecosistemul regional, național sau european de inovare digitală;
  • servicii de dezvoltare a abilităților digitale;
  • posibilitatea de testare a noilor tehnologii și soluții digitale;
  • acces la finanțare pentru transformarea digitală;

Prin utilizarea acestor instrumente europene și valorificarea capitalului digital al Regiunii Vest, Consorțiul DIGIVEST își propune să faciliteze creșterea maturității digitale a 127 de IMM-uri și 7 instuții publice până la finalul anului 2025.


DIGIVEST, cod MySMIS 161853, are un buget de 2.510.155,80 euro, 50% finanțat prin Programul Digital Europe și 50% prin Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF). Finanțarea contractată prin POCIDIF are o valoare totală de 6.188.436,52 lei, din care 4.638.189,77 lei reprezintă contribuție din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) și 1.550.246,75 lei contribuție de la bugetul de stat.

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2022 – 31 octombrie 2025