Projects

Members of Regional ICT Cluster implement common projects to generate impact in the regional ICT Sector.

The regional ICT Cluster uses European funds to buy ICT equipments and implement digital solutions in the West Region

Asociaţia “Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, Regiunea Vest - România”, cu sediul în Timişoara, derulează, începând din data de 28 mai 2014, proiectul “Operaţionalizarea Clusterului TIC Vest prin acces la broadband şi dotare cu echipamente conexe”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 121.720,88 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 90.023,90 lei, 74.449,77 lei din FEDR şi 15.574,13 lei de la bugetul de stat. Proiectul se implementează în Timişoara pe o durată de 6 luni.

Obiectivul proiectului este operaţionalizarea Clusterului Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest în vederea poziţionării corespunzătoare în mediul virtual. Obiectivele specifice sunt dotarea cu echipamente de calcul performante, implementarea soluţiei de semnătură electronică, conectarea la servicii broadband de mare viteză şi crearea unei platforme web interactive şi dinamice care să faciliteze comunicarea între actorii din sectorul TIC regional, precum şi promovarea naţională şi internaţională a sectorului şi a Clusterului Regional TIC.

Asociaţia „Clusterul Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor Regiunea Vest România” a fost constituită în 1 iulie 2011 şi numără în prezent 33 de membri, autorităţi publice locale, universităţi, companii din sectorul TIC şi organizaţii nonguvernamentale de cercetare şi transfer tehnologic şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest.

Detalii suplimentare: Karla Haţegan, tel. 0256 491 923, fax 0256 491 981, karla.hategan@adrvest.ro.

Informaţii suplimentare despre Clusterul Regional TIC pot fi vizualizate pe pagina web www.regiuneavest.ro.

Vizualizați comunicatul de presă aici.