Comunitatea creează valoare

Promovăm și susținem companiile regionale TIC ca actori pe piața globală, generatori de produse proprii, sub un brand regional puternic

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest

SPHINX IT

HOLLATECH GRUP WT

SOFT NET CONSULTING

IRIAN Software Development

NEXTWELL INTL SRL

Frontier Connect

Ascent Soft

Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic

Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic – este un organism non guvernamental, non-profit, cu personalitate juridică, înfiinţat în anul 2006, ca proiect pilot al Strategiei de Inovare Regională a Regiunii Vest. Rolul Tehimpuls este de a acţiona ca interfaţă regională între cererea şi oferta de inovare, în scopul creşterii competitivităţii mediului economic din Regiunea Vest prin implementarea de soluţii inovatoare în întreprinderi şi comercializarea produselor inovatoare existente.

Interlink Banat

Interlink Banat este o companie romaneasca, avand ca principal obiect de activitate oferirea de servicii de date, video si voce, atat pentru clientii rezidentiali cat si pentru clientii Business.

Interlink Banat se bazeaza pe o echipa cu activitate indelungata pe piata de comunicatii, reusind in baza investitiilor si experientei intr-un timp scurt construirea mai multor retele performante – de ultima generatie, cu acoperire nationala, capabile sa ofere acces la un content cat mai diversificat si de calitate, unui portofoliu larg de clienti.

Website:
www.banat-net.ro

Coordonate GPS:
45°43’35.9″ N, 21°15’06.0″ E

Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este o instituţie de învăţământ superior de stat care are ca misiune pregătirea de specialişti în domenii şi specializări care sunt cerute pe piaţa forţei de muncă, dezvoltarea de competențe bazate pe cercetare științifică, cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate.

Website:
http://uav.ro

Coordonate GPS:
46.17615 N, 21.31855 E

Institute e-Austria Timişoara

High Tech Systems and Software

Unified Post

UnifiedPost este o companie din domeniul IT care oferă servicii și tehnologie pentru optimizarea proceselor de business în industrii variate (bănci, turism, asigurări, leasing, transport, etc.). Cu sediul central în Belgia, UnifiedPost are birouri în Olanda, Luxembourg și România.

UnifiedPost dezvoltă soluții IT pentru procesarea și livrarea de documente, plăți online, gestionarea lanțului de furnizori, a creditelor și a identității în mediu electornic.

Website:
www.unifiedpost.ro

Coordonate GPS:
45°45’25.7″N 21°13’15.5″E

VOXFileMaker

Genisoft

Eta2u

Suntem cel mai important furnizor de produse si servicii IT și principalul integrator de sisteme si solutii IT complexe din vestul României, una dintre cele mai certificate companii din IT-ul românesc (tehnic, comercial și de calitate).

Website:
www.eta2u.ro

Coordonate GPS:
45.757452 N,   21.224462 E

Lasting

SSISchaefer

Flextronics

NOKIA Networks SRL

NOKIA este lider mondial în retele IP, comunicații de bandă largă fixe și mobile, și servicii de cloud. Activitatea noastra sustine inovatia, sustenabilitatea si accesibilitatea comunicatiilor pentru utilizatori, companii sau autoritati. Misiunea noastra este sa cream si sa implementam retele fiabile si sa venim in intampinarea nevoilor clientilor nostri de a-si maximiza potentialul. Orice succes are reteaua lui.

Centrul de excelență din Timișoara este recunoscut pe plan internațional și are expertiză în domeniile LTE, small cells, platforma de validare și sisteme de testare.

Website: www.nokia.com

Coordonate GPS:
45.750096029702185, 21.21370590915581

Universitatea Vasile Goldis

Înfiinţată în anul 1990, în cei 22 de ani Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi educaţiei, ca membră a Asociaţiei Universităţilor Europene – EUA, Consorţiului European „Carolus Magnus”, Asociaţiei Universităţilor Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice (ACRU), Alianţa Universităţilor pentru Democraţie (AUDEM), deţinând vicepreşedinţia FEDE – Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare, organism participativ al Consiliului Europei.

Procesul de comunicare didactică – învăţare – formare profesională, de promovare a ştiinţei şi culturii în societatea cunoaşterii, a fost, este şi va fi dezvoltat continuu prin: Zilele Academice Arădene, „Vasile Goldiş” University Press, Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”, revistele ştiinţifice acreditate CNCS şi indexate în baze de date internaţionale (Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţele Vieţii, Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţe Economice, Studii de Ştiinţă şi Cultură, Societate şi politică, Revista de Administraţie Publică) sau prin accesul tuturor studenţilor la biblioteca virtuală. Astăzi, UVVG, ca instituţie academică postmodernă, de tip humboldtian, constituie un forum al ideilor libere, o comuniune de educare în spiritul adevărului, binelui, frumosului, idealurilor civice, democratice şi un reper emblematic privind modul de asigurare a calităţii.

Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.

Prestigiul de care se bucură Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” în străinătate este dovedit şi de numărul mare de studenţi veniţi de peste hotare, la diferite programe de studii oferite de facultăţi. Tineri din Italia, Franţa, Maroc, India, Israel, Turcia, Germania, Austria, Algeria, Spania şi din alte părţi ale lumii studiază, în limba română sau în limbile franceză şi engleză, medicina. De asemenea, graţie performanţelor de până acum, Universitatea noastră a devenit partenera a peste 100 de prestigioase instituţii academice din ţară şi din întreaga lume, participând activ la dezvoltarea socio-economică şi culturală a României.

Website:
www.uvvg.ro

Coordonate GPS:
46.173041 N, 21.31610 E

Universitatea Politehnica

Înființată în anul 1920, Universitatea Politehnica Timișoara este astăzi o universitate de cercetare avansată și educație, cu tradiție, recunoscută pe plan național și internațional. Este o școală tehnică, dar asigură studii și în alte domenii: arhitectură, științe administrative și științe ale comunicării. Oferă studii la nivel de licență, master și doctorat.

Website:
www.upt.ro

Coordonate GPS:
45.75363 N, 21.22510 E

Universitatea de Vest Timisoara

Primaria Municipiului Deva

Primaria municipiului Deva este unitatea administrativ – teritoriala care asigura executarea anumitor prestatii catre populatie, o buna functionare a serviciilor publice, satisfacerea intereselor generale, prin desfasurarea activitatii de organizare si executarea in concret a legii din partea autoritatilor componente din acest sistem.

Website:
www.primariadeva.ro

Coordonate GPS:
45.88196 N, 22.90023 E

Primaria Municipiului Timisoara

Administrația publică în Municipiul Timișoara se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale și cu deciziile Consiliului Local Timișoara privind aprobarea organigramei și numărului de posturi ale municipiului. Sursa de finanțare pentru Primăria Timişoara este bugetul local. Administrația publică din România este guvernată de principiul autonomiei locale, exercitat prin intermediul autorităților publice locale, reprezentate la nivel de oraș de către Consiliul Local în calitate de autoritate deliberativă și de primar (prin municipiu), în calitate de autoritate executivă.

Pe baza principiului autonomiei locale, autoritățile publice locale oferă servicii publice pentru cetățeni în domenii ca: sănătate, servicii sociale, educație, cultură, sport, administrație sociale și altele. Primarul, viceprimarii, secretarul orașului, împreună cu funcționarii publici reprezintă Primăria Municipiului Timişoara, o structură funcțională cu activitate permanentă care pune în aplicare deciziile Consiliului Local și primarului. Personalul din Primăria Municipiului Timişoara este de aproximativ 550 de persoane, distribuite în mai multe departamente, după cum urmează: Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică, Direcşia Tehnică, Direcţia de Mediu, Direcţia Comunicare, Direcţia Urbanism, Direcţia de Asistenţă Socială, Poliţia Locală, etc.

Website:
www.primariatm.ro

Coordonate GPS:
45.75125 N, 21.22645 E

Primaria Municipiului Arad

Consiliul Judetean Timis

Consiliul Județean Timiș este  autoritatea administrației publice locale, constituită la nivelul județului Timiș pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Consiliul Județean Timișse întrunește în ședința ordinară în fiecare lună la convocarea președintelui consiliului județean.

Website:
www.cjtimis.ro

Coordonate GPS:
45.7494 N, 21.2272 E

Consiliul Judetean Caras Severin

Consiliul Județean Caraș-Severin adoptă strategii, programe și face prognoze pentru dezvoltarea socio-economică și de mediu a județului pornind de la propunerile venite din partea consiliilor locale și stabilește cadrul pentru furnizarea serviciilor publice locale.

Consiliul Județean Caraș-Severin implementează politici de dezvoltare regionale în concordanță cu obiectivele generale și cu prioritățile de dezvoltare ale Romaniei și ale Uniunii Europene în domeniul coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Website:
www.cjcs.ro

Adresa:
Piata 1 Decembrie Nr.1
Resita, 320084

Coordonate GPS:
45.289205 N, 21.887281 E

Consiliul Judetean Arad

Consiliul Judeţean Arad este autoritatea administraţiei publice locale, constituitã la nivel judeţean pentru coordonarea activitãţii consiliilor locale pentru realizarea serviciilor publice de interes judeţean. În mandatul 2012-2016, Consiliul Judeţean Arad este condus de Nicolae Ioțcu, preşedinte ales prin vot uninominal. Consiliul Judeţean Arad este compus din 30 de consilieri. Consiliul Județean Arad are în subordine o serie de instituții sanitare, de invățământ, culturale, de gestionare a situațiilor de urgență. Consiliul Județean Arad a implementat peste 15 proiecte cu finanțare nerambursabilă, în diferite domenii: infrastructură de mediu (Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în jud Arad, Sistem de management integrat al deşeurilor solide în Judeţul Arad), infrastructură rutieră (Modernizare tronson Julița –Mădrigești, componenta traseului turistic E68-Moneasa, Drumul Vinului Păuliş-Ghioroc-Covăsânţ-Şiria, Construire drum de legătură Elek – Grăniceri, Construire drum de legătură Dombegyhaz – Variașu Mic), infrastructura sanitară (Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad), infrastructura pentru gestionarea situațiilor de urgență, turistică și IT.

Website:
www.cjarad.ro

Adresa:
Arad
Str. Corneliu Coposu, nr. 22, cod postal 310003

Coordonate GPS:
46.184431 N, 21.320246 E